سامانه ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی

سامانه ثبت آدرس های Ip دارندگان ترافیک

سامانه ثبت درخواست و ایجاد لیست سفید برای اعلام آدرس IP دارندگان ترافیک متقاضی اعمال تعرفه ترجیحی با داشتن قابلیت به روز رسانی آدرس های IP از سوی دارندگان ترافیک مذکور.
توجه داشته باشید مسئولیت اطلاعات وارد شده به سامانه از جمله آدرس IP و به روز رسانی مرتب آن به عهده ثبت نام کنندگان محترم می باشد.