سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

در خصوص خدمت "ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی متقاضیان اعمال تعرفه ترجیحی"، وظیفه و مسئولیت صحت اطلاعات و بروز رسانی تمامی اطلاعات ثبت شده از جمله نام دامنه و آی پی به عهده کاربر است.
امکان اعلام URL و IP داخلی پیشنهادی جهت اعمال در لیست تعرفه ترجیحی، از طریق بخش "پیشنهادات مردمی" فراهم شده است.

خدمات قابل ارائه فعلی
  • درخواست امکانات هم مکانی در خارج از تهران
  • درخواست خدمات مراکز داده (سرور فیزیکی و مجازی) خارج از تهران
  • درخواست امکانات برای ارائه دهندگان خدمات ویژه کودکان
  • ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی متقاضیان اعمال تعرفه ترجیحی
خدمات آتی
  • درخواست خدمات ثبت نرم افزار و کمیته حق اختراع
  • درخواست خدمات احراز هویت شاهکار
  • درخواست خدمات اطلاعات پست و جغرافیایی
  • درخواست خدمات واکاو