سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

* در صورتی که IP و URL داخلی مورد نظر شما در فهرست تعرفه ترجیحی موجود نمی باشد، می توانید از طریق فرم زیر نسبت به ثبت پیشنهاد خود اقدام نمایید. موارد پس از بررسی و در صورت امکان اعمال خواهند شد.

پیشنهاد جدید

فیلدهای دارای* ضروری می باشند.

- نام سایت مانند الگو: http://example.ir
/
- بدون صفر مانند 9121111111