سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

به آگاهی می رساند این سامانه تا اول آذر 1400 جهت اطلاع رسانی فعال می باشد و بعد از آن برای دریافت خدمت تعرفه ترجیحی فقط سامانه eservices.ito.gov.ir در دسترس خواهد بود